Ladce
Vyhľadaj na stránke:
Ladce
 
Ladce.sk

Predpoveď počasia

In-počasie

Narodené deti

2008, August
Adam Letko
Martin Chovanec
Laura Bratinová
Lukáš Bartoš
Šimon Pravda
Matej Zúbek
Natália Zúbeková

2008, Jún
Samuel Staňo
Emma Koštialiková
Silvia Kušnierová
Alexandra Jakubíková
Erik Tupý

2008, apríl
Samuel Král
Cintia Izabela Mrvová
Marianna Češková
Damián Brandibur

2008, február
Karin Štefúnová
Klaudia Puškárová
Sára Kuniaková
Miroslava Kandráčová

2007, október
Daniela Juríčková
Matej Bednár
Paulína Koišová
Ela Hudecová
Mária Kahaníková
Lukáš Bartoš
Michal Čilek

2007, august
Zuzana Kušnierová
Andrej Turza
Alex Kršík
Stanislava Ragulová
Petra Hatnančíková
Adela Pavlačková
Vanessa Kandráčová
Zdenka Kukuliašová

2007, jún
Martin Čechuty
Nikola Fusková
Jakub Faturík
Petra Miháliková
Jakub Šedík
Vanesa Cahelová
Samuel Uríček
Martin Mentel

2007, apríl
Samuel Mosorjak
Martin Koštialik
Radovan Mlyniský

2007, február
-

2006, december
Nina Kurucová
Petra Kňažková
Samuel Čemeš
Christhopper Bajza
Rodičom blahoželáme a deťom
želáme šťastný život.

2006, november
Roman Behan
Nina Košútová
Michal Váň
Nikolas Bongilaj
Kevin Čorej
Petra Kozlíková
Jakub Koyš
Simona Kršíková
Sofia Markušová

2006, august
Adrián Polúch
Naďa Strapková
Adam Zajac
Diana Bašková
Matej Pikálek

2006, jún
Katarína Hudecová
Romana Adamcová
Samuel Berky
Tamara Mináriková
Lívia Ragulová
Jakub Hudec
Adela Koštialiková

2006, apríl
Sofia Viktória Mrvová
Nicole Janíková
Filip Zahradník

2006, február
Alexandra Nagyová

Zomreli

2008, August
Emil Kandráč (r. 60)
Jozefína Hrenáková (83)
Helena Florišová (74)
Oľga Hudecová (81)

2008, apríl
Štefan Češko 70 r.
Pavel Janík 83 r.

2008, február
Mária Zahradníková – 82 r.
Anna Skušeková – 95 r.

2007, október
Anton Marguš (65)
Jozefína Kucharíková (77)
Anna Kubičková (59)
27. augusta zomrela bývalá učiteľka ladčianskej školy, pani Margita Žitvová, vo veku 84 r.

2007, august
Rozália Koišová (86)
Eduard Dezort (78)
Milan Bystrický (64)
Anton Janešík (80)
Alžbeta Ďurošková (66)
Ing. Miroslav Daňo (45)
Dňa 11. júna t.r. tragicky
zahynul žiak Odborného
uč. internátneho v Ladcoch
Vlasttimil Kasl (17).

2007, jún
Oľga Nagyová – 63 r.
Jozef Mikušinec – 69 r.
Rozália Koišová – 86 r.
Františka Kumanová - 82 r.

2007, apríl
Emil Beňo (77)
Jozef Závacký (73)
Vladimír Kacina (61)
Vincent Kukuliaš (74)
Mária Juríčková (81)
Ing. Jaroslav Váň (73)
Marta Šindlerová rod. Zajacová
(65)

2007, február
Štefan Galanský (59)
Jozef Moriš (75)

2006, december
Jozef Král (85)
Anna Kušnierová (72)
Milada Janíková (79)
Jozef Martinák (58)

2006, november
Vladimír Zápalka (67)
Štefan Rác (49)
Helena Cibičková (80)
Alojzia Rožníková (83)
Rudolf Marikovič (60)
Elena Špániková (70)
Rudolf Zajac (73)
Alžbeta Margušová (74)
Miroslav Fatura (70)
Urban Šepták (59)
Vincent Kalus (75)

2006, august
Jozef Adamec r. 76
Ľubomír Šmatlák r. 43
Viktor Lihocký r. 68
Ľudmila Eliášová r. 79
Milan Letko r. 56
Čeligová Mária r. 56
Čierniková Helena r. 78

2006, jún
Irena Suranová – (86 r.)
Cyril Hlavatý – (77 r.)
Marta Daňová – (52 r.)
Margita Martináková – (80 r.)
Július Mihálik – (83 r.)
Antónia Koyšová – (83 r.)
Milan Trebula Ing. – (60 r.)
Anton Skiba – (83 r.)
Valéria Gabrišová – (65 r.)

2006, apríl
Jozef Eliaš 72 r.
Jozef Rolín 73 r
Milan Bajza 66 r.
Jozef Kupka 72 r.
Rozália Faturíková 86 r.

2006, február
Ivan Lazový (47)
Vladimír Adamec (79)
Jozef Kováč (58)

Jubileá

2008, August
90 rokov, 4. augusta Bernardína Horská.
80 rokov, Štefan Kubran (18. augusta) a Ján Habánek (25. augusta).
55. výročie sobáša- 12. septembra, Karol Ondrášek s manželkou Irenou, rodenou Habánkovou.

2008, Jún
85 rokov
sa 30. júna t. r. dožíva Emília
Galanská
80 rokov
oslávi 10. júna Sidónia Zahradníková
a 31. júla 2008 Rudolf
Mackura.
50. výročie sobáša
si pripomenú Ján Sloboda s
manželkou Máriou, rodenou Petríkovou
(15. júla t. r.).

2008, apríl
80. rokov sa 10. mája t. r. dožíva Rozália Mužíková a 23. mája Jozef Zajac.

2008, február
80 rokov sa 26. januára t. r.
dožil Ján Kucharík.
80. výročie narodenia oslávila
7. februára Antónia Zajacová,
26. februára bude mať 80 rokov
Jozefína Rudinská a 10. marca
Jolana Gapková.
Všetkým osemdesiatnikom
blahoželáme a prajeme veľa
zdravia a spokojnosti v ďalších
rokoch života.

2007, október
Dňa 6. októbra t. r. sa dožíva 80 rokov Mária Habánková.
55. výročie sobáša si pripomenú
4. novembra Štefan Kubran s manželkou Etelou, rodenou Klačkovou.
50. výročie sobáša oslávia 20. októbra Rudolf Fedor s manželkou Boženou, rodenou
Královou a Pavel Eliáš s manželkou Vlastou, rodenou
Faturovou (6. 11. t. r.).

2007, august
2. augusta sa 80 rokov
dožila Anna Hriadelová
19. septembra bude mať 85
rokov Rudolf Marguš

2007, jún
80 rokov sa dožívajú
Irena Cahelová (3.6.1927)
Mária Kvasnicová (9.6.1927)
Honora Zelíková (13.6.1927)
85 rokov oslávia
Anna Mikušková (25.6.1922)
Jozefína Moravcová (8.6.1922)
Emília Račková (24.7.1922)
95 rokov sa dožíva
Natália Habánková (1.6.1912)
60. výročie svadby si
pripomenuli manželia
Jozef Češko a Anna rod. Strháková
Všetkým jubilantom želáme
mnoho zdravia a šťastné,
spokojné roky v ďalšom
živote.

2007, február
V januári, februári a v marci
t.r. si svoje osemdesiatiny
pripomínajú títo občania:
Antónia Peterková (18. január)
Milan Peterka (18. január)
Margita Bašková (9.
február)
Pavol Marguš (3. marec)
Anna Šedíková (7. marec)
Emil Raček (10. marec)
Anton Janešík (16. marec)
Branislav Lipták (23. marec)

25. výročie sobáša oslávia
v januári a februári
manželské dvojice:
Pavol Eliáš a Ľubomíra,
rodená Hrubá (16. januára)
a Miroslav Adamec s Oľgou,
rodenou Podmanickou (22.
februára).

2006, december
21. decembra t.r. sa dožila 85
rokov naša občianka Paulína
Letková
25. výročie sobáša si pripomenú
Pavol Eliáš s manželkou
Ľubomírou, rod. Hrubovou
(16.1.)

2006, november
85 rokov
Vojtech Košťál (26. októbra)
Jozef Češko (6. novembra)
80 rokov
Pavlína Rácová (18. októbra)
Anna Kukuliašová (6. novembra)

2006, august
85 rokov
Anna Kresáčová (4. august)
Valéria Faturíková (20. august)
80 rokov
Gizela Letková (6. august)
Jozef Chovanec (13. august)
Anna Rolínová (27. august)
Oľga Hudecová (4. september)
50. výročie sobáša
Viktor Melicher a Mária, rod.
Šamáková (25.08.)
25. výročie sobáša
Ivan Holíček a Elena, rod. Horká
(11.08.)
Ladislav Prna a Ľubomíra, rod.
Zahradníková (22.08.)
Ľuboš Habánek a Helena, rod.
Kvasnicová (26.09.)

2006, jún
85 rokov
22. mája Mária Faturíková
22. júla Antónia Mišíková
80 rokov
4. júna 80 rokov oslávi Rudolf
Kukuliaš
25. výročie sobáša
si pripomenú 16. júla Ľubomír
Martinák s manželkou
Zdenkou, rod. Kalusovou a 1.
augusta Ing. Ladislav Luhový
s manželkou Ľubomírou, rod.
Petríkovou.

2006, apríl
23. mája t.r. si životné
jubileum 85 rokov pripomenie
pani Mária Faturíková.
V januári t.r. oslávili 50.
výročie od uzavretia sobáša
– zlatú svadbu manželia
Milan Peterka s Rozáliou,
rod. Letkovou.

2006, február
85 rokov
Antónia Bajzová (2. januára)
Jozef Král (8. januára)
80 rokov
Helena Cibičková (9. marec)
Júlia Saksová (17. marec)
Ján Remo (18. marec)
Jubilantom želáme zdravie,
spokojnosť a pohodu v ďalších
rokoch života.
50. výročie sobáša
Dňa 21. januára t.r. si pripomenú
a oslávia Ing. Ladislav Letko
s manželkou Máriou, rodenou
Čemešovou.